square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer

 

Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

PASIENTSIDER

Fjordklinikken er ein privat spesialistpraksis som har driftsavtale med Helse Midt-Norge. Avtalen gjeld vaksenpsykiatri og tek inn pasientar som er over 18 år.

Henvisning
Som pasient kan du få du time her etter henvisning frå lege, og vi ser helst at det er fastlegen som henviser deg. Det er fastlegen som har ansvaret for deg også i den perioden du har timar hos oss. Dette gjeld m.a. blodprøvetaking, somatiske utredningar, sjukemeldingar, reseptar og evt. øyeblikkeleg hjelp. Lege Marit Rakstang ønskjer derfor eit nært samarbeid med fastlegen din. Fjordklinikken har ikkje vaktordning.

Vurdering og ventetid
Henvisninga blir vurdert etter "Prioriteringsveileder Psykisk helsevern for voksne - IS-1582". Du kan da bli sett opp på ein vurderingssamtale. Etter vurderingssamtale kan du bli oppsett på timar til kort utredning, for lengre behandling eller oppfølging hos fastlege etter faglege råd frå oss. Om vi ikkje har kapasitet, eller vi vurderer at vi ikkje kan gje den behandlinga henvisaren ber om, kan du få avslag.

For tida er det 9 mnd. ventetid hos oss.

Utredning og behandling
Lege Marit Rakstang har lang erfaring både som allmennlege og som spesialist i psykiatri (psykiater), i tillegg til utdanning i akupunktur, ortomolekylær psykiatri, kosthald og traumeterapi. Alle vil få ei grundig utredning i samråd med pasient og henvisande lege/fastlege.

Les meir om utredning og behandling

Praktiske opplysningar
Når du får beskjed at du er oppsett på time, må du straks ta kontakt om det ikkje passar. Dersom ein ikkje møter opp, eller avbestiller mindre enn 24 timar før, blir det sendt faktura på kr 375,- + kr 59,- i fakturagebyr. Dette går utanom frikort.

Egenandel, frikort, reiseutgifter m.m.


Lenkjer

Helsenorge - byte fastlege
Norsk helseinformasjon

Avtalespesialistar i Helse Midt-Norge

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2021 Fjordklinikken