square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer

 

Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

LENKJER

Her er ei samling lenkjer til aktuell informasjon - som skal gjere det enklare å finne fram i informasjon på Internett. Dei er sorterte i tema, og det blir lagt ut nye lenkjer etter kvart som interessante nettsider dukkar opp. Desse sidene blir utvikla og endra fortløpande.


Regionale og lokale helseforetak

Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs hospital


NAV - Helfo

NAV
NAV-skjema

Helfo
Helsenorge


Offentleg helseinfo

Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Helsebiblioteket

Pasient- og brukerombudet
Helsetilsynet
 


Laboratorium

Douglas Labs
Neurozym

Lab1 - medisinsk laboratorium


Mat og ernæring
Her er nokre lenkjer knytt til temaet mat og ernæring.

Filmpraksis

Helsemagasinet VOF


Andre fagsider

Urtekilden

 
     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2021 Fjordklinikken