square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer

 

Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

 

FAGINFORMASJON

Dette er ei samling av faginformasjon som er relatert både til pasient og helsepersonell. Både pasientsider og legesider pekar til lenkjer som ligg denne sida. Desse sidene blir utvikla og endra fortløpande.


Blodprøvar
Fjordklinikken rekvirerer blodprøvar og urinprøvar frå ulike laboratorium. Det er sjukehus eller fastlegen sitt kontor som tek prøvane og sender inn.

St. Olavs hospital - lab
Lab1 - medisinsk laboratorium

Haukeland sjukehus - lab
Fürst


Fagkontaktar
Her er nokre kontaktar i det offentlege helsevesenet Fjordklinikken samarbeider med:

Helse Møre og Romsdal HF
Helse Midt-Norge RHF
Viken senter

Modum bad
Betania Malvik


Biomedisin
Det er i dag mykje nytenking innan legefaget, og mange begrep for ulike fagområde. Her er lenkjer til faginfo der nye medisinske metodar er tekne i bruk. Metodane er baserte på kunnskap om menneskekroppens biokjemiske prosessar.

Walsh Research Institute
Öckerman Biomed 

Pfeiffer Treatment Center
Neurozym 

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2021 Fjordklinikken