Pasientreiser

EGENANDEL, FRIKORT OG REISEUTGIFTER

Egenandel
Egenandel skal betalast kontant eller på Vipps ved kvar time. Vi har ikkje betalingsterminale, men det er minibank ved inngangen. Du kan få utskreve eiga kvittering for kvar time, periode eller år når du ber om det.

  • Frå 01.01.2019 er taket på egenandelar kr. 2369,-

Frikort
Når du har nådd summen for betalte egenandelar, får du frikort i posten.

Ved oppnådd tak på egenandelar får du frikortet tilsendt i posten. Evt. tilgodebeløp blir automatisk ført på bankkontoen du har registrert hos. Om du har betalt ein egenandel etter datoen frikortet er utstedt, får du også automatisk utbetalt beløpet til din bankkonto. Dette systemet fungerer veldig bra.

Frikorttelefonen du kan ringe, er 815 70 050.

Egenandel hos legespesialist frå 01.07.2018:

  • 1 time - kr 351,-
  • 1,5 time - kr 524,-
  • 2 timar  - kr 702,-
     

Egenandelar hos lege

Reiseutgifter
Krav om refusjon av reiseutgifter kan leggast inn på https://helsenorge.no/
Innlogging med bankbrikke, bankID m.m.

Dersom du har legeattest for bruk av eigen bil, treng følgje, eller annan refusjon i samband med reise, kan krav sendast til Pasientreiser.Vi har både skjema og ferdigadressert konvolutt for innsendig, og du får rettleiing om korleis du skal gjere dette hos oss. Du kan også skanne desse vedlegga og levere elektronisk på https://helsenorge.no/  

Telefonen til Pasientreiser er 915 05515, og da kjem du til Ålesunds-kontoret, om du ringer frå Møre og Romsdal.

Du har rett til refusjon av reiseutgifter etter offentlege reglar - sjå lenkjer nedst på denne sida, eller tilbake på Pasientsider. Marit Rakstang er legespesialist og har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF, som omfattar Møre og Romsdal og Trøndelag. Når du er henvist hit til Fjordklinikken - og er frå denne helseregionen - har du derfor krav på reiseutgifter etter gjeldande reglar:

Om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (Pasientreiseforskrifta)

"...Som hovedregel dekkes reiser til nærmeste behandlingsted. Ved behandling på sykehus, og hos spesialister som har avtaler med sykehus, dekkes reiser innenfor din helseregion (regjeringen.no). Ved reise til og fra andre helsetjenester dekkes reiser innenfor kommunen. Du betaler en egenandel for hver reise, om du ikke har frikort eller fritaksgrunn..."

Sjå elles reglar for reiseutgifter frå lenkjene under.

Tilbake til Pasientsider


Lenkjer

Søk om reisedekning på helsenorge.no
Reglar for reiser
Reiseutgifter til spesialist 

helsenorge.no - Min helse
helsenorge.no - om frikort

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2019 Fjordklinikken - www.fjordklinikken.no

Webdesign:
Fosna kulturverkstad