Pasientreiser

EGENANDEL, FRIKORT OG REISEUTGIFTER

Egenandel
Egenandel skal betalast kontant eller på Vipps ved kvar time. Vi har ikkje kortterminal, men det er minibank ved inngangen. Du kan få utskreve eiga kvittering for kvar time, periode eller år når du ber om det.

  • Frå 01.01.2020 er taket på egenandelar kr. 2460,-

Frikort
Ved oppnådd tak på egenandelar får du frikortet tilsendt i posten. Du kan også hente det digitalt på helsenorge.no. Evt. tilgodebeløp blir automatisk ført på bankkontoen du har registrert. Beløp under kr 200,- blir ikkje utbetalt. Om du har betalt ein egenandel etter
datoen frikortet er utstedt, får du også automatisk utbetalt beløpet til bankkontoen din. Vi får automatisk opp i journalprogrammet når du har fått frikort.

Frå 01.01.2021 er frikort 1 og 2 slått sammen, og den samla egenandelen som i 2020.

  • Frå 01.07.2020 er egenandel kr 375,00 - 560,00 -750,00

Reiseutgifter
Søknad om dekking av reiseutgifter kan enkelt og greitt gjerast på Pasientreiser på nettsida helsenorge.no. Innlogging med bankbrikke, bankID på mobil m.m.
Du kan også søkje på papirskjema, som du får hos oss. Frist for å sende inn er 6 mnd. frå behandlingsdatoen. Det er midlertidige reglar p.g.a. koronavirusutbrotet, der du blir oppmoda om å bruke eigen bil, og du får dekt tilleggsutgifter, som utgifter til ferje, parkering og bom.

  • For 2020 er kilometersats for bruk av eigen bil kr 2,60 pr. km

Telefonen til Pasientreiser er 915 05515, og da kjem du til Ålesunds-kontoret, om du ringer frå Møre og Romsdal.

Marit Rakstang er legespesialist og har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF, som omfattar Møre og Romsdal og Trøndelag. Du kan såleis få dekt reiseutgifter om du må reise utenom heimkommunen din - næraste stad ved reise til spesialist

Sjå elles lenkjene under.

Tilbake til Pasientsider


Lenkjer

Søk om reisedekning på helsenorge.no
Reglar for pasientreiser
Reiseutgifter til spesialist 

Helsenorge.no - Min helse
Helsenorge.no - om frikort

Egenandel hos lege

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2021 Fjordklinikken