square03_blue_3.gif

Hovedside

square03_skyblue.gif

Pasientsider

square03_purple_1.gif

Legesider

square02_blue_3.gif

Faginfo

square03_blue_1.gif

Kontakt

square03_skyblue.gif

Lenkjer


Frå Köhlers Medizinal-Plantzen

HOVEDSIDE

Fjordklinikken er ein privat spesialistpraksis. Lege ved kontoret er Marit Rakstang, som er spesialist i psykiatri. Marit Rakstang er òg utdanna akupunktør, i tillegg til utdanning og kompetanse innan ortomolekylær medisin og ernæringsrådgjeving.

Fjordklinikken har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF og refusjonsavtale med NAV. Pasientar betaler da berre vanleg egenandel, i tillegg til evt. forbruksmatriell. Dette forutsett henvisning frå lege. Du får også dekt reiseutgifter frå Pasientreiser om du bur i Helseregion Midt-Norge.        

Fjordklinikken har kontor i 2. etasje på Aspøya fjordsenter, Øydegard i Tingvoll kommune. Sjå lenkje nedst på sida om korleis du finn kontoret til Fjordklinikken.

Telefontida er 09.00 - 15.00 på kvardagar, og du møter Helge Husby i telefonen. Han er den du henvender deg til om det praktiske med timebestilling, avtalar og økonomi.

Marit Rakstang har permisjon i 40% for å arbeide som legespesialist på Unicare helsefort, Hysnes i Rissa. Kontoret er foreløpig stengt på onsdagar og torsdagar. Konkrete datoar blir lagt ut her når detaljert plan ligg føre.

 


Lenkjer

CV lege Marit Rakstang

Tilsette på Fjordklinikken

Kontoret på Aspøya fjordsenter

 

     
 

 

 

Fjordklinikken har driftsavtale med

Fjordklinikken har avtale
om direkte oppgjer med
 

© 2016 Fjordklinikken - www.fjordklinikken.no

Webdesign:
Fosna kulturverkstad